Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

HOW TO HAVE A TON OF PEOPLE FOLLOWING YOU ONLINE

HOW TO HAVE A TON OF PEOPLE FOLLOWING YOU ONLINE:

 -Arise a positive emotion 

-Give them hope -

-Give them security -

-Make them feel better -

-Make them look better 

-Enhance their dreams 

-Help them solve a problem

And do that every time you are online....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Comments