Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

Daily Love Ritual: What You Pretend Is RealToday think about all those masks you might be wearing in front of other people.

Be careful what you pretend to be

Because you almost always end up being what you pretend to be


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Comments