Πέμπτη 4 Αυγούστου 2011

Wish list update:Life is Awsome!

Life Is Awsome!
Son no 3 is a real graffiti artist.Really.He has been  commissioned more than once by shop owners to do his magic on their property.

So his collection of spray paint would put a professional of the kind to shame.


I picked my favourite colour:purple
To be able to borrow it,I had to prove I can at least do the basic drawing stuff


He stood guard for me while I was having a blast of a time!
                                           It reads:Life Is Awsome!


                                              IT SURE IS!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Comments