Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Daily Love Ritual: Let Go








Take a deep deep breath and let it go



Every moment is a chance to let go and feel peaceful. 


-Let go of frustrations with yourself and your life.

 -Let go of anger and bitterness over a past event.

-Let go of a past relationship.

-Let go of stress about an outcome that's important to you.



Just let it go....




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Comments