Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

The Appearance of Things





The appearance of things change according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves.
- Kahlil Gibran





                                                                                     
                                                                                     Love,peace and magic
                                                                      Eirini





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Comments